Výsledky vyhľadávania

 1. BALEHA, Andrianna. Višča osvita Kazachstanu, jak faktor vplivu na ekonomičnij rozvitok krajini. In Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn. konferencija. Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Dnipro : PrintDim, 2021. ISBN 978-617-7371-81-5, pp. 191-195 online.
  článok

  článok

 2. FEKIAČOVÁ, Eva. Vplyv vzdelania na hodnotové postoje k reprodukčnému správaniu na Slovensku. In Mladá veda AIESA 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. - Bratislava : Letra Edu, 2021. ISBN 978-80-89962-88-4, s. 14-22 online.
  článok

  článok

 3. LENNEROVÁ, Ivana. Ľudský kapitál ako faktor konkurencieschopnosti Slovenska. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 79-85 online. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 4. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na migráciu za prácou do zahraničia. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 106-111 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 5. MATULČÍKOVÁ, Marta - HAMRANOVÁ, Anna - HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Education as the Basis for the Career Development. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-10] online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 6. BALEHA, Andrianna. Vplyv ľudského kapitálu na ekonomickú komplexnosť Kazašskej republiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021. medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2021 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 4. júna 2021 = Proceedings of an International Scientific Conference Held Online June 4, 2021. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4832-8. ISSN 2585-9404, s. 41-54 online.
  článok

  článok

 7. HOJDAN, Dávid. Testing Human Capital Proxies in the Solow Model. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 2, s. 142-160 online.
  článok

  článok

 8. KINER, Andrej. Are They Highly Skilled? Labour Migration and Education of Moldovan Emigrants With Information Card – The Case of Slovakia: Part 1. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2020, vol. 15, no. 2, pp. 164-174 online.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Creation of Personal Career Path: Basis for the Development of Educational Products of Further Education. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 10. Pohledy na středoškolského učitele odborných předmětů : kolektivní monografie. Redakční a sestavovatelské práce: Libor Pavera, Katarína Krpálková Krelová, Jaromír Novák. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020. 207 s. [13,7 AH]. Dostupné na : <http://www.extrasystem.com/9788087570487.pdf> ISBN 978-80-87570-48-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha