Výsledky vyhľadávania

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa. Advising on Career in Management Schools – A Limited International Comparison in the Covid-Era. In Blogs From 5C Researchers. - Illinois : Studying Contemporary Careers Around the Globe, 2021, 26.4.2021, s. [1-2] online. Dostupné na : <https://5c.careers/2021/04/26/advising-on-career-in-management-schools-a-limited-international-comparison-in-the-covid-era/>
  článok

  článok

 2. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na vzdelávací proces na Fakulte hospodárskej informatiky z pohľadu študenta. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 5-19 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. ŽIDO, Lukáš. Prípadové śtúdie ako nástroj edukácie v dištančnom vzdelávaní. In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2021 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2021. ISBN 978-80-225-4881-6, s. 53-60. KEGA 005EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SZAKADÁTOVÁ, Estera - DARMO, Ľubomír. The Experience of Academics and Students With the Transition to Online Instruction – Problems and Perspectives : Chapter 1. In Digital Education in the Era of COVID-19 : Findings on the Needs of University Instructors and Students. - [S.L.] : M&M Profuture Training, 2021. ISBN 978-84-09-35002-5, pp. 12-41 online.
  článok

  článok

 5. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Education in the Field of Financial Planning in the Conditions of Teaching by Distance Methods. In INTED 2021. The 15th Annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2021 : The 15th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079, pp. 7194-7200 online. VEGA 1/0462/19.
  článok

  článok

 6. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Application of Distance Education in Further Professional Employee Education. In Revue Internationale des Sciences Humaines et Naturelles. - Zürich : Internationale Stiftung Schulung, Kunst, Ausbildung. ISSN 2235-2007, 2021, no. 1, pp. 27-43. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 7. ŠTEFČÍK, Jozef - VEZJAK, Suzana. Herausforderungen bei der Gestaltung digitaler Inhalte: methodisch-didaktische Szenarien für effektives digitales Lernen und Lehren. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 328-338 online.
  článok

  článok

 8. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Aktuálne technické prostriedky online výučby a ich riziká vo vzdelávacom systéme. In Cudzie jazyky v premách času XI. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času XI : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4823-6, s. 291-299 online.
  článok

  článok

 9. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Education in Further Professional Education Before and During the Pandemic. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 3, s. 288-311 online. VEGA 1/0328/21.
  článok

  článok

 10. ŠTEFANČÍK, Radoslav - STRADIOTOVÁ, Eva. Obstacles and Limitations in the Use of Modern Technologies in Higher Education During the Covid-19 Pandemic in Slovakia. - Registrovaný: Scopus. In 1st International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education. Technology Enhanced Learning in Higher Education. - Lipetsk : IEEE, 2021. ISBN 978-1-6654-4396-8, pp. 119-122 online. KEGA 015EU-4/2019.
  článok

  článok