Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁKOVÁ, Galina. Súvislosť kolektívneho modelu rizika a beekmanových konvolúcií. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4760-4, s. 20-24 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Použitie programovacieho jazyka R a MS Excelu na výpočet bežného netto poistného v životnom poistení. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  článok

  článok

 3. FECENKO, Jozef. Polynomické asymptoty. In [Odborné práce Katedry matematiky a aktuárstva]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017, roč. 2017, s. 1-6 [5,01 NS] online.
  článok

  článok

 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Application the Binomial Distribution, Hypergeometric Distribution and Poisson Probability Distribution in Accounting. - Registrovaný: Web of Science. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 455-458. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 5. CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - MADARAS, Tomáš. Revising the Newman-Girvan algorithm. In ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory. Conference. ITAT 2016: Information Technologies - Applications and Theory : proceedings of the 16th conference ITAT 2016 : Tatranské Matliare, Slovakia, September 15-19, 2016. - Košice : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 978-1537016740, p. 200-205.
  článok

  článok

 6. STREŠŇÁKOVÁ, Anna - SLANINKA, František. Softvérová podpora výpočtu pravdepodobnosti krachu. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo. Vedecká konferencia. Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4305-7, s. [68-71].
  článok

  článok

 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea. Model poistenia kritických chorôb. In [Model poistenia] : [veda-výskum] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, 2016, s. [1-5] [4,79 NS] online. Dostupné na : <http://fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2016/skrovankova_2016_1.pdf>
  článok

  článok

 8. ŠUMANOVÁ, Radka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Matice odvodov a ich využitie pre potreby zamestnávateľa. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISSN 1805-0638, 2016, roč. 5, č. 1, s. 37-42 online. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 9. MIHALECHOVÁ, Jana. Legislatívne zmeny v dôchodkoch vyplácaných z II. piliera. In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [5-16] CD-ROM. VEGA 1/0542/13.
  článok

  článok

 10. DÚŽIK, Ondrej. Úvod do štúdia analýzy kovariancie (ANCOVA) a jej využitie pri analýze sociálnej situácie slovenských domácností. In Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii. Vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii. Aplikácie kvantitatívnych metód v ekonómii : [zborník príspevkov] : 5. vedecký seminár doktorandov v študijnom odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii : 3. jún 2015 [Bratislava, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4197-8, s. [17-24] CD-ROM.
  článok

  článok