Výsledky vyhľadávania

  1. LIEBERMEISTER, Barbara. Die Führungskraft als Influencer : in Zukunft führt, wer Follower gewinnt! Offenbach : GABAL Verlag, 2020. 219 s. ISBN 978-3-96739-000-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. WILLIAMS, Paul. Middle Managers as Agents of Collaboration. 1st Edition. Bristol : Policy Press, 2019. 237 s. ISBN 978-1-4473-4300-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. SCOTT, Kim. Radikálna otvorenosť : ako byť skvelým šéfom a zostať pritom ľudský. Preložil: Milan Kopecký. Bratislava : AKTUELL, 2019. 295 s. ISBN 978-80-8172-046-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  4. BARANCOVÁ, Helena. Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie. Recenzenti: Viera Štangová, Mária Rybárová. Bratislava : Sprint 2, 2019. 668 s. Juristika. ISBN 9788089710256. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Teaching Human Resource Management : An Experiential Approach. Cheltenham : Edward Elgar, 2018. 290 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78643-980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. ROSER, Christoph. Faster, better, cheaper in the history of manufacturing : from the stone age to lean manufacturing and beyond. Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2017. xxi, 411 s. Business & management. ISBN 978-1-4987-5630-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. OECD Guidelines on Measuring Trust. Paris : OECD, 2017. 211 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-on-measuring-trust_9789264278219-en> ISBN 978-92-64-27820-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. DALIO, Ray. Principles. 1st Edition. New York : Simon & Schuster, 2017. 567 s. ISBN 978-1-5011-2402-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  9. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů : základy moderní personalistiky. 5. rozšíř. a dopln. vyd. Praha : Management Press/Albatros Media, 2015. 399 s. ISBN 978-80-7261-288-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  10. ARMSTRONG, Michael - TAYLOR, Stephen. Armstrong's handbook of human resource management practice. 13th ed. London : Kogan Page, 2014. xxxiv, 842 s. ISBN 978-0-7494-6964-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]