Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 60  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007286 xcla^"
 1. SISÁK, Ľuboslav. Princíp najužšej väzby v kolíznom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2022. ISSN 0032-6984, 2022, roč. 105, č. 1, s. 48-70.
  článok

  článok

 2. HRTÁNEK, Ladislav. Postavenie daňového subjektu počas daňového procesu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 7-8, s. 42-47.
  článok

  článok

 3. BONEK, Martin. Zákon o službách zamestnanosti : Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1335-1583, 2021, roč. 26, č. 10, s. 11-288.
  článok

  článok

 4. JEŽOVÁ, Daniela. Záväznosť rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie v prejudiciálnom konaní so zameraním sa na verejné obstarávanie. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. ISSN 1336-6912, 2019, roč. 38, č. 2, s. 74-83.
  článok

  článok

 5. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o sociálnom poistení s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 1-2, s. 4-408.
  článok

  článok

 6. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav. Parciálny pohľad na manažment záväzkov z pohľadu agrárnych podnikov na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 4-10 online.
  článok

  článok

 7. KNAPKOVÁ, Miroslava. Podnikateľské vzťahy obchodných spoločností – ekonomicko-právna analýza. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2017. ISSN 1336-9105, 2017, vol. 12, no. 2, p. [27-38].
  článok

  článok

 8. RUŠIN, Marián. Podnik ako objekt právnych vzťahov (je podnik vec hromadná?). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 3, s. 256-267.
  článok

  článok

 9. ČERNÁ, Stanislava. Majetkovoprávní samostatnost kapitálové obchodní společnosti a vybrané aspekty ochrany jejích věřitelů. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2014. ISSN 0032-6984, 2014, roč. 97, č. 4, s. 333-343.
  článok

  článok

 10. STRAPÁČ, Peter. Premlčanie nároku v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 10, s. 48-50.
  článok

  článok