Výsledky vyhľadávania

 1. IŠTOK, Michal - KRIŠTOFÍK, Peter. Dosiahlo už využívanie daňových rajov slovenskými spoločnosťami svoj vrchol? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 2. KRIŠTOFÍK, Peter - IŠTOK, Michal - NEDELOVÁ, Gabriela. Motívy zakladania onshore a offshore spoločností slovenskými podnikmi v roku 2014. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 198-216.
  článok

  článok

 3. CÍBIK, Lukáš. Municipal business in Slovakia as a specific type of business activity. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 137-145 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MIKOLÁŠ, Zdeněk. Potential of family business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 750-757 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. ŠKULAVÍK, Patrik. Ako jednoducho založiť neziskovú organizáciu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 56-57.
  článok

  článok

 6. KOLEMBUS, Anton. Podnikanie manželov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1336-426X, 2014, roč. 11, č. 8, s. 52-76.
  článok

  článok

 7. KASSAY, Štefan. Spoločenské reflexie : nové požiadavky na produkciu podniku. In ProIN : časopis pre stredný a vrcholový podnikový manažment. - Žilina : CEIT, 2013, 2013, roč. 14, č. 1, s.
  článok

  článok

 8. HANOUSEK, Jan - KOČENDA, Evžen - MAŠIKA, Michal. Firemní efektivita: vliv vlastických struktur a finančních ukazatelů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2012. ISSN 0032-3233, 2012, roč. 60, č. 4, s. 459-483.
  článok

  článok

 9. CEMPÍREK, Václav. Veřejná logistická centra v Evropě. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2011. ISSN 1211-0957, červenec 2011, roč. 17, č. 7/8, s. 40-41.
  článok

  článok

 10. KOTLÁRIK, Michal. Správa a riadenie štátnych podnikov - quo vadis? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2011. ISSN 1335-5813, Jar 2011, roč. 11, č. 1, s. 4-6. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0128325/FM2011_1_cely.pdf>
  článok

  článok