Výsledky vyhľadávania

 1. BENKO, Ján. Daňové aspekty predaja obchodného podielu v kontexte zachovania majetkovej podstaty podnikateľského subjektu. In Indikátory zmeny majetkovej podstaty a ich analýza : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4364-4, s. 16-22 CD-ROM. VEGA 1/0512/16.
  článok

  článok

 2. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - JANČÍKOVÁ, Eva. Importance of family business for EU economies. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788, 2016, no. 8, pp. 33-40.
  článok

  článok

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. Samofinancovanie a podnikanie organizácií tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 10.6.2015, [s. 1], [1,60 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/samofinancovanie-a-podnikanie-organizacii-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3PwRrCuxgVyC9mbKTrAPMMA/?query=samofinancovanie%20a%20podnikanie&serp=1>
  článok

  článok

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Faktory ovplyvňujúce vznik a rozvoj tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 9.4.2015, [s. 1], [1,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/faktory-ovplyvnujuce-vznik-a-rozvoj-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3DYVoLzXmcYZpLpGVMy1prA/?query=faktory%20ovplyv%F2uj%FAce%20vznik%20a%20rozvoj&serp=1>
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Tretí sektor a samospráva. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 25.3.2015, [s. 1], [1,80 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/treti-sektor-a-samosprava-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3HOvqRKu7PTjDDulZX7UDBY/?query=tret%ED%20sektor%20a%20samospr%E1va&serp=1>
  článok

  článok

 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Právne formy neziskových organizácií na Slovensku. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 2.3.2015, [s. 1-3], [3,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/pravne-formy-neziskovych-organizacii-na-slovensku-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3CQezb71JJ-AayX0xicUK50/?query=pr%E1vne%20formy%20neziskov%FDch%20organiz%E1ci%ED%20na&serp=1>
  článok

  článok

 7. ONDRUŠOVÁ, Lucia - STANLEY, Renáta. Vstup nového spoločníka do spoločnosti. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 143-156.
  článok

  článok

 8. BELANOVÁ, Katarína. Prehľad relevantných otázok o rodinnom podnikaní. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2014. ISSN 1336-9105, 2014, roč. 9, č. 1, s. 4-10 online. Názov z titulnej obrazovky.
  článok

  článok

 9. KROŠLÁKOVÁ, Monika. Rodinné firmy sa riadia heslom "krv nie je voda". In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko. - Bratislava : Ecopress, 2014. ISSN 1335-4701, 28.-30. novembra 2014, roč. 22, č. 228, s. 13.
  článok

  článok

 10. CHOVANCOVÁ, Božena. [Vlastnícka správa spoločnosti]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2013. ISSN 1335-0900, Október 2013, roč. 21, č. 8, s. 29. Recenzia na: Vlastnícka správa spoločnosti / Okrúhlica, F. - Bratislava : IURA. - ISBN 978-80-8078-603-8.
  článok

  článok