Výsledky vyhľadávania

 1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Povinnosti mzdovej účtovníčky v školách a školských zariadeniach na začiatku roku 2017. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1336-9849, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Komplikované účtovné prípady – započítanie pohľadávok a záväzkov a zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 4, s. 6-10.
  článok

  článok

 3. MRÁZIKOVÁ, Janka. Postupy účtovania vo verejnej správe : zúčtovacie vzťahy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 9, s. 38-39.
  článok

  článok

 4. MRÁZIKOVÁ, Janka. Postupy účtovania vo verejnej správe : zúčtovacie vzťahy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 9, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. STROUHAL, Jiří. Účetní závěrka 2012. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2013. ISSN 0139-5661, 2013, č. 1, s. 2-22.
  článok

  článok

 6. MRÁZIKOVÁ, Janka. Zúčtovacie vzťahy VS. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 7-8, s. 50-52.
  článok

  článok

 7. DOBŠOVIČ, Dušan - MINTÁL, Ján. Iné pohľadávky a záväzky - účty 378 a 379. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2003. ISSN 1335-1583, 2003, č. 3, s. 199-208.
  článok

  článok

 8. KALETOVÁ, Viera. Vybrané účtovné súvzťažnosti. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Poradca podnikateľa ; Žilina, 2002. ISSN 1335-0897, 2002, č. 1, s. 11-88.
  článok

  článok

 9. LASZOVÁ, Viera. Účtovníctvo nezárobkových organizácií - Zúčtovacie vzťahy : (Účtová trieda 3). In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 5-6, s. 415-422.
  článok

  článok

 10. PASTIERIK, Vladimír. Účtovný a daňový režim pohľadávok. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2001. ISSN 1335-1583, 2001, č. 3, s. 82-86.
  článok

  článok