Výsledky vyhľadávania

 1. LJUDVIGOVÁ, Ivana. Inner Motivation, Autonomy, Human Relations and Ethics As Basic Elements of Current Leadership in Organizations. In Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie 2018 : Nowoczesne koncepcje zarządzania z: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, (Sosnowiec, Polska). - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2018. ISBN 978-83-66165-08-3, s. 83-106 [1,94 AH].
  článok

  článok

 2. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Demotivovaný zamestnanec, ako vplýva na kolektív? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 16.5.2016, [s. 1-2], [1,90 NS] online.
  článok

  článok

 3. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Motivácia k stabilizácii mladých nadaných manažérov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-13.
  článok

  článok

 4. OLEXOVÁ, Cecília - BOSÁKOVÁ, Mária. Motivácia a spokojnosť zamestnancov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2006. ISSN 1335-1508, 2006, č. 7, s. 184-192.
  článok

  článok

 5. OLEXOVÁ, Cecília - ČEPELOVÁ, Anna. Lojalita zamestnancov a jej vzťah k vybraným ekonomickým ukazovateľom. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2004. ISSN 1335-9746, 2004, roč. 3, č. 5, s. 52-64.
  článok

  článok