Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 346  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007298 xcla^"
 1. VOSTATEK, Jaroslav. Czech pension reform: quo vadis? In Fórum sociální politiky : [odborný recenzovaný časopis]. - Praha : RILSA, 2024. ISSN 1802-5854, 2024, roč. 18, č. 1, s. 35-57.
  článok

  článok

 2. KOŘENÁ, Kateřina. Security for Old Age with a Focus on Pension Reform in the Czech Republic. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2020. ISSN 1212-3951, 2020, vol. 23, no. 2, pp. 41-51.
  článok

  článok

 3. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. Redistribučné dôsledky zavedenia nefinančne príspevkovo definovanej schémy a korekčného faktora v PAYG schéme v SR. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 24-40.
  článok

  článok

 4. MALÍČEK, Maroš - HÁJKOVÁ, Lenka. Logrolling a rozhodnutia v oblasti penzijného zabezpečenia. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 140-148.
  článok

  článok

 5. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela. Vplyv zavedenia dôchodkového stropu na výšku starobných dôchodkov na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 6. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijných schémat v současných penzijných systémech. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19.
  článok

  článok

 7. HOLUB, Martin. Zohlednění dob výchovy dětí v systému důchodovéh. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 2, s. 86-95.
  článok

  článok

 8. ŠEBO, Ján - ŠEBOVÁ, Ľubica. Suboptimality of immediate annuitization in private pension schemes. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 2, s. 169-190.
  článok

  článok

 9. BAČOVÁ, Mária. Práca v zahraničí - Belgicko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 9-10, s. 164-179.
  článok

  článok

 10. BEDNÁRIK, Rastislav. Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2015. ISSN 1802-5854, 2015, roč. 9, č. 2, s. 7-11.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.