Výsledky vyhľadávania

 1. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 2. ROZKOŠOVÁ, Anna. Mobilita výrobného faktora pracovná sila v európskom regióne. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 12-16. I-18-107-00.
  článok

  článok

 3. KALIŠ, Richard. Zamestnanosť cudzincov na Slovensku. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 4, s. 3-5 online.
  článok

  článok

 4. KAHANEC, Martin - RITZEN, Jo. A Sustainable Immigration Policy for the EU. - Registrovaný: Scopus. In A Second Chance for Europe : Economic, Political and Legal Perspectives of the European Union. - Cham : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-57722-7, pp. 155-181 [1,75 AH].
  článok

  článok

 5. CHEBEŇ, Juraj - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV, Radovan. Diversity management as one of solutions for problems caused by demographic and social development in European Union (with focus on Slovak Repubic). In International Business and Economics Review. - Lisboa : Deplano Network, 2012. ISSN 1647-1989, 2012, no. 3, [p. 1-14].
  článok

  článok