Výsledky vyhľadávania

 1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Záznamy v triednej knihe. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 26.4.2013, [s. 1], [1,016 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/zaznamy-v-triednej-knihe-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIIoNSkSUNKlx1UWBS0tlgLw/?query=z%E1znamy+v+triednej+knihe&serp=1>
  článok

  článok

 2. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Bezplatné škôlky pre deti od štyroch rokov. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 22.4.2013, [s. 1], [1,085 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/bezplatne-skolky-pre-deti-od-styroch-rokov-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIIoNSkSUNKlxpLpGVMy1prA/?query=bezplatn%E9+%B9k%F4lky+pre+deti+od+%B9tyroch+rokov&serp=1>
  článok

  článok

 3. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novelizácia školského zákona priniesla zmeny pre materské školy. In Škola efektívne - úspešné riadenie Vašej školy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3146, 12.4.2013, [s. 1], [2,436 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.skolaefektivne.sk/33/novelizacia-skolskeho-zakona-priniesla-zmeny-pre-materske-skoly-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNILlGJYEo7-8_1UWBS0tlgLw/?query=noveliz%E1cia+%B9kolsk%E9ho+z%E1kona+priniesla+zmeny+pre&serp=1>
  článok

  článok

 4. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Legislatívne predpoklady tvorby VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1337-0197, 2013, roč. 8, č. 7-8, s. 35-39.
  článok

  článok

 5. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Systém financovania materských škôl v SR. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-5968, 31.10.2012, [s. 1-2, online]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.vsonline.sk/33/system-financovania-materskych-skol-v-sr-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fWjDv7wJhEDM/?query=syst%E9m+financovania+matersk%FDch+%B9k%F4l&serp=1&PHPSESSID=357a9d5e7f1d1cf10074b95d5a8650c6>
  článok

  článok