Výsledky vyhľadávania

 1. ZAGORŠEK, Branislav - HLAVOVÁ, Natália. Incidence of migraines in working process. In Karviná Ph.D. conference on business and economics. International scientific conference. Karviná Ph.D. conference on business and economics : proceedings of 10th international scientific conference : november 1 - 3, 2017, Karviná, Czech Republic. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2017. ISBN 978-80-7510-265-2, pp. 231-237.
  článok

  článok

 2. MATKOVČÍKOVÁ, Natália. Nebezpečenstvo vzniku pracovnej úrazovosti podniku vo forme syndrómu vyhorenia zamestnancov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 423-427 CD-ROM. KEGA 14EU-4/2016, VEGA 1/0662/15.
  článok

  článok

 3. ZAGORŠEK, Branislav - TRNOVCOVÁ, Daniela - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Long working hours: the most important results of the scientific project. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 938-949 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KLIMKO, Patrik - HIANIK, Ján. Rozvoj kondičných schopností rozhodcu v hádzanej. In Kondičný tréning v roku 2014. Kondičný tréning v roku 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 21. novembra 2014. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2014. ISBN 978-80-8141-077-2, s. 89-96.
  článok

  článok

 5. VISKUPIČOVÁ, Jana. Dĺžka pracovného času a jeho vplyv na zamestnanca. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM. I-14-112-00.
  článok

  článok

 6. ZAGORŠEK, Branislav et al. Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov : správa o výsledku riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Jana Blštáková, Diana Šilonová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 64 s.
 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Úloha manažérov v kríze. In Krízový manažment podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3753-7, s. 93-98. VEGA 1/0466/11.
  článok

  článok

 8. SKORKOVÁ, Zuzana. Štrajk tela a duše alebo syndróm vyhorenia. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 27.8.2012, [s. 1] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/strajk-tela-a-duse-alebo-syndrom-vyhorenia-2-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbSCbTysQ4zMQ/?query=%A9trajk+tela+a+du%B9e&serp=1>
  článok

  článok

 9. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Podniky v kríze: Prečo máme stres? In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1338-564X, 28.5.2012, [s.1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/podniky-v-krize-preco-mame-stres-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbW5KZn6CMrw8/?query=podniky+v+kr%EDze&serp=1>
  článok

  článok

 10. ADAMKOVÁ, Hana. Burnout alebo syndróm vyhorenia. In Slovenský Výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2004. ISSN 1335-9266, 2004, roč. 8, č. 12, s. 36.
  článok

  článok