Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 629  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007394 xpca^"
 1. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Tax Bonus for a Child Under the Conditions of the Slovak Republic. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 96-100. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 2. KROPAJ, Marián - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Know-how a tvorba sietí subordinovaných subjektov vykonávajúcich finančné sprostredkovanie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2023. ISSN 1339-5564, 2023, roč. 27, č. 2, s. 6-12.
  článok

  článok

 3. PODMANICKÁ, Martina. Analysis of the Accounting Aspects of the Liquidation of a Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 80-85.
  článok

  článok

 4. STRIČÍK, Michal - BESTER, Štefan. Komparácia nakladania s komunálnym odpadom v Európskej únii, na Slovensku, v Košickom kraji a v okrese Michalovce. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 32-36. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 5. WINKLER, Martin. Exclusivity Clause in Lease Agreements for Commercial Premises from the Perspective of Slovak and European Competition Law. In Perspectives of Law in Business and Finance. International Scientific Conference "Law in Business of Selected Member States of the European Union". Perspectives of Law in Business and Finance : Conference Proceedings. - Bucharest : ADJURIS – International Academic Publisher, 2023. ISBN 978-606-95351-5-8, pp. 91-103.
  článok

  článok

 6. PAKŠIOVÁ, Renáta. SZČO a platenie zákonného poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní od júla 2023. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 6, s. 2-6.
  článok

  článok

 7. VETERNÍKOVÁ, Mária. Konkurz ako dôvod na zánik povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. In Spoločnosť s ručením obmedzeným vykonávajúca činnosť samostatného finančného agenta. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISBN 978-80-571-0589-3, s. 173-175.
  článok

  článok

 8. HORNICKÁ, Renáta. Requirements for the Reporting of a Group of Business Entities in the Present. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : 14th International Scientific Conference. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. ISBN 978-80-248-4693-4. ISSN 2336-162X (on-line), pp. 60-70. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 9. RABATINOVÁ, Marcela. Daňový bonus v praxi v roku 2023. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1335-7034, 2023, roč. 28, č. 10, s. 53-57.
  článok

  článok

 10. SLEZÁKOVÁ, Andrea - TINÁKOVÁ, Eva - VETERNÍKOVÁ, Mária. Porovnanie právneho postavenia centrálnych bánk v Rakúsku, Taliansku a na Slovensku. In 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska. Medzinárodná právnická vedecká konferencia. 30 rokov Zákona o Národnej banke Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej právnickej vedeckej konferencie organizovanej Národnou bankou Slovenska a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 24. novembra 2022 pri príležitosti 30. výročia prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska. - Bratislava : Národná banka Slovenska : Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2023. ISBN 978-80-8043-259-1, s. 128-142.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.