Výsledky vyhľadávania

 1. RUSKOVÁ, Monika. Skórkarta - jednoduchý nástroj, který šetří peníze. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 9, s. 22.
  článok

  článok

 2. BOMBOR, Teodor. Zmluva o predaji podniku z právneho hľadiska. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 1, s. 16-21.
  článok

  článok

 3. BORÁKOVÁ, Marta. Platobná neschopnosť zamestnávateľa. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 5, s. 34-36.
  článok

  článok

 4. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav. Vývoj likvidity z pohľadu manažmentu poľnohospodárskych podnikov podľa teritoriálneho členenia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 2, s. 15-21. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=53109060977>
  článok

  článok

 5. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav. Parciálny pohľad na manažment záväzkov z pohľadu agrárnych podnikov na Slovensku. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 3, s. 4-10 online.
  článok

  článok

 6. ĎURIŠOVÁ, Mária. Vývoj záväzkov z obchodného styku v podnikoch pôsobiacich na území SR. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '13 : recenzovaný zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 9. - 10. október 2013. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2013]. ISSN 1336-5878, s. 106-113.
  článok

  článok

 7. KOČIŠOVÁ, Katarína. Rating aklo jeden z nástrojov predikcie finančného zdravia podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '12 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : Rajecké Teplice 10. - 11. október 2012. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2012]. ISSN 1336-5878, s. 340-345.
  článok

  článok

 8. DVOŘÁKOVÁ, Dana. Základy účetnictví. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2009. ISSN 0139-5661, Říjen 2009, č. 10, s. 22-25.
  článok

  článok

 9. MAREK, Jiří. Súčasné ekonomické problémy. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2009. ISSN 1336-393X, 2009, roč. 9, č. 7-8, s. 74.
  článok

  článok

 10. HRUŠKA, Vladimír. IAS/IFRS - Požadavky na zveřejňování. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2006. ISSN 0139-5661, Září 2006, č. 9, s. 32-33.
  článok

  článok