Výsledky vyhľadávania

  1. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. CENIGOVÁ, Anna. Podvojné účtovníctvo podnikateľov : praktická príručka : k 1. 1. 2015. 15. dopl. a aktual. vyd. Bratislava : CENIGA, 2015. 700 s. ISBN 978-80-969946-6-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  3. LANDA, Martin. Účetnictví podniku : informační zdroj podnikatelských rozhodnutí. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 467 s. Ekonomie. ISBN 80-86861-01-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. II. diel / 2. časť. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 266 s. ISBN 80-8083-022-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]