Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve verejného sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 1339-987X, 2018, roč. 16, č. 2, s. 70-81 online.
  článok

  článok

 2. Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Renáta Pakšiová ; recenzenti: Nina Bočková, Miloš Tumpach. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [97 s., 7,83 AH]. VEGA 1/0512/16. ISBN 978-80-225-4477-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Company in Crisis. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 661-667.
  článok

  článok

 4. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Management Decisions in a Company in Crisis in the Slovak Republic. In ITEMA 2017 : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture. International scientific conference on IT, tourism, economics, management and agriculture. ITEMA 2017 : conference proceedings : recent advances in information technology, tourism, economics, management and agriculture : international scientific conference : Budapest, Hungary, october 26, 2017. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017. ISBN 978-86-80194-08-0, pp. 597-603 online.
  článok

  článok

 5. ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva - CSIKÓSOVÁ, Adriana. Reserves for waste dumping in manufacturing company. - Registrovaný: SCOPUS. In International business management. - [Holandsko] : Medwell Journals, 2016. ISSN 1993-5250, 2016, vol. 10, no. 5, pp. 659-666.
  článok

  článok

 6. ONDRUŠOVÁ, Lucia - PARAJKA, Branislav. Oceňovanie majetku a záväzkov pri kúpe podniku. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 299-305 CD-ROM. VEGA V-14-035-00 (2014 – 2016).
  článok

  článok

 7. ŠRENKEL, Ľudovít. Likvidita podniku a jej meranie. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, s.r.o., 2014. ISSN 1338-2187, 19.4.2014, s. [1-2] online. Dostupné na : <http://www.podnikajte.sk/financie/c/1338/category/finacne-riadenie/article/likvidita-podniku-meranie.xhtml>
  článok

  článok

 8. KRAVEC, Michal. Vývoj prehľadov modelov predikcie finančnej tiesne. In Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch. medzinárodná vedecká konferencia. Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Košice, 19.12. 2014. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1864-6, s. [1-4] [online]. Dostupné na : <http://www.sjf.tuke.sk/kpiam/TaIPvPP/2014/index.htm>
  článok

  článok

 9. PAKŠIOVÁ, Renáta. Úvery na financovanie krátkodobej potreby finančných prostriedkov podnikov. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 26. júl 2013, roč. 9, č. 14-15, s. 2-3.
  článok

  článok

 10. PODMANICKÁ, Martina. Poňatia zachovania vlastného kapitálu a ich vplyv na oceňovanie majetku a záväzkov a na zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve podľa IFRS. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 15. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 25. október 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3770-4, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok