Výsledky vyhľadávania

 1. LESÁKOVÁ, Dagmar. The Impact of Health Perception and Health-related Determinants on Healthy Food Consumption in Older People in Slovakia. In Acta Scientiarum Oeconomia. - Warsaw : Wydawnictwo SGGW. ISSN 2450-047X, 2020, vol. 19, no. 1, pp. 33-40. VEGA 1/0339/18.
  článok

  článok

 2. MANDŽÁK, Peter. Unequal Spatial Distribution of Doctors in Slovakia. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 328-337 online.
  článok

  článok

 3. GAŠOVÁ, Zuzana. K nemeckým ekvivalentom trestnoprávneho pojmu ublíženie na zdraví v kontexte pluricentrizmu. In Od textu k prekladu XIII. - Banská Bystrica : Belianum, 2020. ISBN 978-80-557-1704-3, s. 48-69.
  článok

  článok

 4. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - MUCSKA, Matej. Psychological Aspects of Public Health Management. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 5-16.
  článok

  článok

 5. JANKOVIČ, Patrik. Nerovnomerné dopady pandémie a nerovný prístup k digitálnym riešeniam. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 2, s. 3-7. VEGA 1/0716/19.
  článok

  článok

 6. KNOŠKOVÁ, Dana. Zdravie, starnutie a vplyv socioekonomického statusu ľudí nad päťdesiat rokov na zdravie v Európe. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 2, s. 129-139.
  článok

  článok

 7. OLÁH, Judit et al. Quality of Life Regional Differences: Case of Self-Governing Regions of Slovakia. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. [1-13] online. KEGA 026 EU-4/2018, VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 8. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259 online. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 9. LESÁKOVÁ, Dagmar. Správanie vo vzťahu k zdraviu : determinanty, perspektívy a intervenčné možnosti. Recenzenti: Valéria Michalová, Dana Šímová. 1. vydanie. Bratislava : GUPRESS, 2020. 115 s. [7,50 AH]. VEGA 1/0339/18. ISBN 978-80-973696-0-6.
 10. PRITULSKA, N. et al. Plant-based Milk Analogues in the Nutrition of People with Nutrition-dependent Non-infectious Diseases. - Registrovaný: Web of Science. In Food Science and Technology. - Odessa : Odessa national academy of food technologies. ISSN 2409-7004, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 11-24 online.
  článok

  článok