Výsledky vyhľadávania

 1. Big Data Analytics and Electronic Resource Usage in Academic Libraries: A Case Study of a Private University in Kenya. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 13, s. 344-359.
  článok

  článok

 2. ŠIMEK, Pavel. Mobile accessibility expense analysis of the agrarian www portal. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 5, s. 197-203.
  článok

  článok

 3. KAJANOVÁ, Helena. Otvorené vzdelávacie zdroje v 21.st. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2016. ISSN 1336-3727, 2016, roč. 14, č. 1, s. 66-76.
  článok

  článok

 4. KAPITULČINOVÁ, Dana. Analýza využívání termínu Open Educational Ressource na českých vysokých školách v mezinárodním kontextu. In Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2015. ISSN 1210-6658, 2015, roč. 23, č. 2, s. 29-47.
  článok

  článok

 5. VLADOVÁ, Anna. Elektronické indikátory spotrebného dopytu : (Pomocou platieb platobnými kartami možno odhadovať spotrebu). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2014. ISSN 1335-0900, Jún 2014, roč. 22, č. 6, s. 13-17.
  článok

  článok

 6. BAČIŠIN, Vladimír. Zber a analýza informácií o finančných trhoch a potenciál súčasných alternatívnych vyhľadávačov. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2014. ISSN 1339-5416, 2014, č. November, s. 1-6.
  článok

  článok

 7. BAČIŠIN, Vladimír. Konvergentná žurnalistika a trh práce. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 31-34.
  článok

  článok

 8. BADURA, Ján. Management practices of electronic resources in an academic library. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 17-22.
  článok

  článok

 9. KONVIT, Martin. On access to university information resources. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2012. ISSN 1335-4205, 2012, vol. 14, no. 1, s. 80-82. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0156548/1_2012en.pdf>
  článok

  článok

 10. VACHUDA, Jan. Bezpečnosť musí byť súčasťou podnikových systémov : ochrana informačných aktív nie je len záležitosťou špecialistov. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2011. ISSN 1337-9798, 2011, roč. 3, č.Marec, s. 62. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0126897/GW3-03-2011.pdf>
  článok

  článok