Výsledky vyhľadávania

  1. MAKULOVÁ, Soňa - BUZOVÁ, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb [elektronický zdroj]. Bratislava : ELET, c2011. KEGA 3/7275/09, VEGA 1/0429/10. Dostupné na : <http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf> ISBN 978-80-88812-23-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Elektronické služby v znalostnej spoločnosti. Medzinárodný odborný seminár. Elektronické služby v znalostnej spoločnosti : zborník príspevkov z medzinárodného odborného seminára : Zvolen, 12. septembra 2007 [elektronický zdroj]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. CD-ROM. ISBN 978-80-228-1778-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
    elektronická kniha

    elektronická kniha