Výsledky vyhľadávania

  1. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. JOHNSON, Peggy. Fundamentals of Collection Development and Management. 4th Edition. London : Facet Publishing, 2018. 418 s. ISBN 978-1-78330-274-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. ADAMOVÁ, Zuzana - HAZUCHA, Branislav. Autorský zákon : komentár. 1. vydanie. Bratislava : C.H.Beck, 2018. 1127 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-58-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Knihovnické fondy, procesy a služby. 1. vydání. Brno : s.n., 2018. 124 s. Knihovnictví a informační vědy, Svazek 1. ISBN 978-80-88071-03-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. KUČEROVÁ, Helena. Organizace znalostí : klíčová témata. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2017. 269 s. ISBN 978-80-246-3587-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Smernice IFLA a smernice IFLA/UNESCO 2002-2009. 2. rozšír. vyd. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. 133 s. Publikácie IFLA. ISBN 978-80-970693-3-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
  7. VYMĚTAL, Jan. Informační zdroje v odborné literatuře. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 433 s. ISBN 978-80-7357-520-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. STEINEROVÁ, Jela - GREŠKOVÁ, Mirka - ILAVSKÁ, Jana. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2848-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. News in the internet age : new trends in news publishing. Paris : OECD, 2010. 157 s. ISBN 978-92-64-08869-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. BENEŠOVÁ, Ludmila. Katalogizace elektronických zdrojů : příručka pro katalogizátora s příklady ve formátu MARC 21. Praha : Národní knihovna ČR, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7050-566-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]