Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 52  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007527 xpca^"
 1. MIŠÚN, Juraj. Post-Pandemic Management Function of Organizing. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 478-487. VEGA 1/0328/21, VEGA 1/0623/22.
  článok

  článok

 2. DORČÁK, Peter - MARKOVIČ, Peter - NOVYSEDLÁK, Martin. Poslanie internej analýzy v procese podnikového nástupníctva. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie finančníkov (SAF). - Bratislava : Slovenská asociácia finančníkov, 2022. ISSN 1335-5813, 2022, roč. 22, č. 2, s. 8-13. Interreg CE1158.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária - FODRANOVÁ, Iveta - LABUDOVÁ, Viera. Learning Organization as a Tool for High-performance Management. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2022, vol. 26, no. 1, pp. 26-44. VEGA 1/0251/19 (33%), VEGA 1/0851/21 (33%), KEGA 022EU-4/2021 (34%).
  článok

  článok

 4. JUSKO, Ľubor - HUTMANOVÁ, Nikoleta - MOLITORIS, Ľudovít. Comparative Analysis of Knowledge Transfer Management Models of Business Succession. In Acta oeconomica Universitatis Selye : International Scientific Journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2021. ISSN 1338-6581, 2021, vol. 10, no. 1, pp. 54-67 online.
  článok

  článok

 5. ORBÁNOVÁ, Darina. Základy didaktiky podnikovej ekonomiky. Recenzenti: Alena Horáčková, Jaromír Novák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 162 s. [8,20 AH]. ISBN 978-80-225-4666-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 6. KOVÁČ, Stanislav. Previazanosť akciových trhov pred a po ohlásení makroekonomickej zmeny. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník príspevkov z mezinárodního vědeckého semináře, 28. – 30. listopad (november) 2018, Praha, Česko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4563-1, s. 99-110.
  článok

  článok

 7. SROVNALÍKOVÁ, Paulína - ŠÚBERTOVÁ, Elena. Succession and Generational Change in Family Businesses. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 481-485. VEGA 1/0709/15 (50%), VEGA 1/0918/16 (50%). 1/0709/15, VEGA, Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania novozaložených i etablovaných aktívnych malých a stredných podnikov v SR.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina - SKORKOVÁ, Zuzana. Current Questions of Managerial Function – Decision - Making in View of the Global Economic Crisis in the Conditions of the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 1, pp. 135-142 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 9. DOMARACKÁ, Denisa - HUNYADY, Katarína. Re-engineering procedures of financial statement audit and risk of material misstatement formed by fraud. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 75-80 online.
  článok

  článok

 10. PŘÍVARA, Andrej. Organizačné správanie a jeho osobitosti v 21. storočí. Recenzenti: Mária Uramová, Eva Rievajová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 97 s. [5,04 AH]. VEGA 1/0103/12. ISBN 978-80-225-4066-7. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.