Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 687  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007529 xcla^"
 1. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Ako úspešne zaviesť zmeny na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X, 2023, roč. 18, č. 1, s. 77-78.
  článok

  článok

 2. ÇIFTÇI, Hakkı - BILGIN, Cevat - BILGIN, Handan Kaynar. Effects of Demographic Change on Economic Growth: A Panel ARDL Approach for Selected OECD Countries. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2023. ISSN 2336-730X, 2023, vol. 32, no. 6, pp. 589-607.
  článok

  článok

 3. BACOVIC, Maja - ANDRIJASEVIC, Zivko - CEROVIC SMOLOVIC, Julija. Structural Changes and Growth in Europe: Are Knowledge-Intensive Services Changing Paradigm of Expansion of Services as a Long-Term Growth-Diminishing Factor? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 2, s. 124-143.
  článok

  článok

 4. BARTÓKOVÁ, Ľudmila - ĎURČOVÁ, Júlia. Agricultural Sector and Its Importance for the Slovak Economy: Structural Analysis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 3, s. 237-263.
  článok

  článok

 5. BICK, Alexander et al. Structural Change in Labor Supply and Cross-Country Differences in Hours Worked. In Journal of Monetary Economics. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932, 2022, vol. 130, no. September, s. 68-85.
  článok

  článok

 6. PAŠKOVÁ, Lucia. Pripravenosť a riadenie zmeny v prostredí škôl : úloha lídra v procese zmeny. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 11, s. 23-25.
  článok

  článok

 7. MITAĽ, Gerhard. Monitorovanie zmien hrúbky vrstvy laku nanášanej na členitom povrchu. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby, 2022. ISSN 1337-7094, 2022, č. 45, s. 26-30.
  článok

  článok

 8. TREMBOŠOVÁ, Miroslava - FORGÁČ, Pavel - BRESTIČOVÁ, Katarína. Priestorová analýza maloobchodnej siete mesta Nitra. In Geografické informácie : časopis Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2021. ISSN 1337-9453, 2021, roč. 25, č. 2, s. 63-87.
  článok

  článok

 9. HUDEC, Oto - SINČÁKOVÁ, Žofia. Changes in Sectoral Structure and Spatial Distribution in Europe: Where Has the De-Industrialisation Process Stalled? In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 21-41.
  článok

  článok

 10. SZAKÁLNÉ KANÓ, Izabella - LENGYEL, Imre. Convergence Clubs of NUTS3 Regions of the V4 Group. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2021. ISSN 1212-3609, 2021, roč. 24, č. 4, pp. 22-38.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.