Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb v kontexte IPSAS a IFRS. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 36-44.
  článok

  článok

 2. Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky. Zostavovatelia: Renáta Hornická, Daša Mokošová ; recenzenti: Božena Soukupová, Beáta Bednárová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 62 s. [5,68 AH]. KEGA 026EU-4/2016. ISBN 978-80-225-4570-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ORGONÁŠ, Jozef - ŠÉTAFFY, Jozef - RAK, Pavol. Kompendium franchisingu. Recenzovali: Lenka Turnerová, Richard Churý. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 184 s. [15,6 AH]. ISBN 978-80-7552-853-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 4. KOVALEV, Andrej. Používanie inovatívnych priemyselných aplikácií formou licencie a podnikateľského nájmu. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 564-569 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok

 5. KRŠEKOVÁ, Marianna. Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb z pohľadu poskytovateľa - subjektu verejného sektora. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 1-11 online. VEGA 1/0512/16 (2016 – 2018).
  článok

  článok

 6. HAVIER, Jan. Výška licenčného poplatku pri ohodnocovaní patentu ako vybranej zložky duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 7-14 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 7. Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Peter Kardoš a kolektív, redakčné práce: Miroslav Jakubec, Slávka Šagátová, Miroslav Uhliar ; vedeckí recenzenti: Andrej Kovalev, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [79 s., 3,4 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-225-4346-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Rizikové faktory stanovenia výšky licenčných poplatkov. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 55-63 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 9. UHLIAR, Miroslav. Aktuálny vývoj v patentovaní vynálezov s ohľadom na trasfer práv formou licencovania. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 64-79 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 10. Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov I. : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Peter Kardoš a kolektív, redakčné práce: Slávka Šagátová, Miroslav Jakubec, Miroslav Uhliar ; recenzovali: Andrej Kovalev, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. CD-ROM 94 s. [4,59 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-225-4204-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov I.

  elektronická kniha