Výsledky vyhľadávania

  1. 2008 ,č. 115 (9. mája 2008). Úradný vestník Európskej únie : séria C : informácie a oznámenia : konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy a fungovaní Európskej únie (2008/C 115/01). Luxembourg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2008. 388 s. ISSN 1725-5236 [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
    časopis

    časopis