Výsledky vyhľadávania

 1. MINTÁL, Ján. Medzinárodný obchod - právne špecifiká. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 3, s. 272-279.
  článok

  článok

 2. KELEMEN, Andrej. Prieskum neprijateľnosti v spotrebiteľských zmluvách zo strany NBS a súdov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2019. ISSN 1335-0900, August 2019, roč. 27, č. 4, s. 29-31.
  článok

  článok

 3. KOUKAL, Pavel. Compliance posuzování obchodních transakcí a smluv. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2018. ISSN 1804-1183, 2018, č. 4, s. 105-107.
  článok

  článok

 4. MATULKOVÁ, Mariana. Úvery na bývanie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 12-13, s. 25-28.
  článok

  článok

 5. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Zmluvy v miestnej samospráve. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-7523, 2016, roč. 9, č. 12, s. 10-15.
  článok

  článok

 6. PAULIČKOVÁ, Alena. Obchodné zmluvy ako zákonný spôsob uplatňovania práva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 2, s. 16-22.
  článok

  článok

 7. PAŠKRTOVÁ, Lucia. Smerovanie spoločnej obchodnej politiky EÚ. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 81-86.
  článok

  článok

 8. PETKOVÁ, Zuzana. Zmluvu s Rusmi podpísal anonym. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 19. septembra 2013, roč. 23, č. 37, s. 16-18.
  článok

  článok

 9. MAJCHEROVÁ, Zuzana. Výhrada vlastníckeho práva ako spôsob predchádzania vzniku nevymožiteľných pohľadávok. In Finančný manažment. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1338-7065, 2013, roč. 6, č. 2, s. 54-57.
  článok

  článok

 10. LÍŠKA, Juraj. Verejné obstarávanie nie je len pre veľkých. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2013, 2013, roč. 5, č. 11, s. 50-52.
  článok

  článok