Výsledky vyhľadávania

 1. Incoterms 2020. Zostavovateľ: Juraj Knopp. 9. prepracované vydanie. Bratislava : SOPK, 2020. 307 s. [6,34 AH]. ISBN 978-80-89105-79-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. VETERNÍKOVÁ, Mária. Ochrana spotrebiteľa a právna úprava timesharingovej zmluvy, ako aj ostatných zmlúv o poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu v SR. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 270-276.
  článok

  článok

 3. PATÉ, Magdaléna. Turzovsko-Fuggerovské zmluvy v rokoch 1494-1507. Príklad použitia nemčiny ako rokovacieho jazyka v ranom kapitalizme. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 84-87 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. KARAS, Martin. Urovnávanie sporov medzi investorom a štátom – výskumné problémy a otázky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 55-61 online.
  článok

  článok

 5. SURMA, Liudmila. Záujem o mediáciu a jej výhody vo vzťahu k súdnemu procesu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 4, s. 79-87 online.
  článok

  článok

 6. VETERNÍKOVÁ, Mária et al. Základy obchodného práva pre ekonómov. Recenzenti: Katarína Válková, Ľubomír Čunderlík, Jana Šimonová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 311 s. [17,57 AH]. ISBN 978-80-8168-727-3. [Počet ex. : 20, z toho voľných 4, prezenčne 4]
 7. ONDREJKOVÁ, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 202-211 online.
  článok

  článok

 8. KMEŤOVÁ, Oľga - REMIÁŠ, Peter. The Consequences of essential contract-violation and non-essential contract-violation in the case of debtor-default to meet commitments. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 47-52 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Lucia Khúlová, Martin Líner. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 124 s. [6,82 AH]. VEGA 1/0550/14. ISBN 978-80-225-4303-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 10. SENEŠI, Norbert. Zmluvný výrobca a zmluvný distribútor. In On-line magazín o podnikaní Podnikajte.sk. - Plevník - Drienové : Inventic, 2015. ISSN 1338-2187, 21.9.2015, s. [1-2] online.
  článok

  článok