Výsledky vyhľadávania

  1. OLŠOVSKÁ, Andrea. Pracovný pomer. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7552-946-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : komentár. 4. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2015. xxiii, 1240 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-31-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. HARAJDIČ, Jozef. Judikatúra : vo veciach skončenia pracovného pomeru. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 184 s. ISBN 978-80-8168-016-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. 188 s. ISBN 978-83-7490-786-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. Key data on teachers and school leaders in Europe. 2013 edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2013. 140 s. Eurydice report. ISBN 978-92-9201-412-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  6. BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : komentár. 3. vyd. Bratislava : C. H. Beck, 2013. xxiii, 1075 s. Beckova edícia komentované zákony. ISBN 978-80-89603-10-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

  7. ENA VENTURA, Belén - DELGADO GONZÁLEZ, Susana. Gestión de recursos humanos. Madrid : Paraninfo, 2013. xi, 251 s. ISBN 978-84-9732-909-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. BARANCOVÁ, Helena - SCHRONK, Robert. Pracovné právo. Bratislava : Sprint 2, 2012. 677 s. Juristika. ISBN 978-80-89393-82-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  9. BOUCNÍK, Pavel. Hotové ústní a písemné projevy pro každou příležitost pro manažery a zaměstnance veřejných institucí. 2. díl. Praha : Nakladatelství Forum, 2010. [300] s. ISSN 1802-0216. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. SÝKOROVÁ, Mária - DORČÁKOVÁ, Mária. Personálny manažment. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2008. 74 s. ISBN 978-80-85734-75-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]