Výsledky vyhľadávania

 1. PAKŠIOVÁ, Renáta. Účtovanie odvodov špecifických skupín zamestnancov v roku 2017. In Účtovný TIP : newsletter otázok, odpovedí a účtovných aktualít. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1336-5207, 30. marec 2017, roč. 14, č. 6, s. 4-6.
  článok

  článok

 2. HOLUB, Dušan. Dohoda o skončení pracovného pomeru z hľadiska podstatných náležitostí. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 146-156.
  článok

  článok

 3. BAJZÍKOVÁ, Ľubica et al. How far is contract and employee telework implemented in SMEs and large enterprises (case of Slovakia). - Registrovaný: Web of Science. In International strategic management conference, ISMC 2016. international conference. Procedia Social and Behavioral Sciences : 12th International strategic management conference, ISMC 2016: Antalya, 28-30 October 2016. - [s.l.] : Elsevier, 2016, 2016, vol. 235, pp. 420-426 online.
  článok

  článok

 4. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zamestnávanie dôchodcu v roku 2015, jeho výhody pre zamestnávateľa, ale aj pre zamestnanca. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1338-4740, 8.6.2015, [s. 1], [1,60 NS] online. Dostupné na : <http://www.mup.sk/33/zamestnavanie-dochodcu-v-roku-2015-jeho-vyhody-pre-zamestnavatela-ale-aj-pre-zamestnanca-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_Pi4zESeTU9rayX0xicUK50/?query=zamestn%E1vanie%20d%F4chodcu%20v%20roku%202015&serp=1>
  článok

  článok

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Dobrovoľnícka činnosť v organizáciách tretieho sektora. In Neziskové organizácie - portál : online knižnica. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2015. ISSN 1339-9705, 27.4.2015, [s. 1-5], [5,50 NS] online. Dostupné na : <http://www.neziskoveorganizacie.sk/33/dobrovolnicka-cinnost-v-organizaciach-tretieho-sektora-uniqueiduchxzASYZNZfn_ShKlJd3Cxmz25dWmOVT6QOQea68B8/?query=dobrovo%B5n%EDcka%20%E8innos%BB%20v&serp=1>
  článok

  článok

 6. HARAKAĽOVÁ, Dorota - HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Employment of university teachers in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Economics. - Kiev : National Academy of Management, 2015. ISSN 1993-6788, 2015, no. 9, pp. 344-351.
  článok

  článok

 7. KLIMKO, Roman. Legislatíva na ochranu zamestnanosti v Španielsku. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, s. 40-45 [CD-ROM].
  článok

  článok

 8. WINKLER, Martin. Obstarávateľské zmluvy - právne a zahraničnoekonomické aspekty. - Registrovaný: Web of Science. In International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics. International scientific conference. International relations 2014 : contemporary issues of world economics and politics : conference proceedings : 15th international scientific conference : Smolenice Castle, 4th - 5th december 2014. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3980-7, s. 531-535 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. NOVÁK, Jaromír. Didaktika personalistiky. Recenzenti: Rudolf Šlosár, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 245 s. [16,75 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ev8dh1b72X> ISBN 978-80-225-3573-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. KUŠNÍROVÁ, Jana. Zamestnávanie študentov prostredníctvom pracovných zmlúv. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., cop. 1997-2011. ISSN 1338-4740, 18.11.2011, s. 1. Dostupné na : <http://www.mup.sk/?query=zamestn%E1vanie+%B9tudentov+prostredn%EDctvom+&sekcia=32#offset=0>
  článok

  článok