Výsledky vyhľadávania

 1. STAŠKOVÁ, Slavomíra - MEHEŠ, Marek - STAŠKO, Martin. The Current State of Regulation of Special Types of Tax Proceedings in the Slovak Republic. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 50-54.
  článok

  článok

 2. BAČOVÁ, Monika. Komparácia vývoja stavu úverov a vybraných makroekonomických ukazovateľov na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. RPMN v teórii a praxi. In Časopis znalostní společnosti : mezinárodní vědecký časopis = international scientific journal. - Brno : Knowler - Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. ISSN 2336-2561, 2016, č. 2, s. 12-20 online.
  článok

  článok

 4. BAČOVÁ, Monika. Dlhové financovanie : kurz [elektronický zdroj]. Prednáška 8. Banka v procese úverového riadenia. Košice, 2014. online [8 s.]. Dostupné na : <https://e-learning.euke.sk/login/index.php>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. HOCMAN, František. Cost of capital of the company - credit contract. In The European Business Spectator. - Bratislava : [Spectator Ltd.], 2013, 2. december 2013, no. 49, [s. 1-3, 3,70 NS] online. Dostupné na : <http://www.euspectator.eu/UCGObarYA/D3uc3XlZCqBZ/index.htm>
  článok

  článok

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Prekvapivé zmeny v stavebnom sporení : klienti si berú vyššie úvery a uzatvárajú nižšie cieľové sumy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, marec 2010, roč. 11, č. 3, s. 19.
  článok

  článok

 7. PONECOVÁ, Gabriela. Charakteristika kreditných derivátov. In Riadenie a prezentácia finančných procesov podnikov a holdingových zoskupení v trhovej konkurencii krajín EÚ II. : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2975-4, s. 52-58.
  článok

  článok