Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLER, Philip et al. Principles of Marketing. 8th European Edition. Harlow : Pearson, 2020. 689 s. ISBN 978-1-292-26956-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ARMSTRONG, Gary - KOTLER, Philip - OPRESNIK, Marc Oliver. Marketing : An Introduction. 14th Edition. Harlow : Pearson, 2020. 676 s. ISBN 978-1-292-29486-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. Reviewers: Maria Dos-Santos, John C. Crotss. 1st Edition. Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. [132 s.]. Dostupné na : <http://conferencii.com/files/archive/2019-08.pdf> ISBN 978-989-54130-5-9.
 4. HRONEC, Štefan et al. Spoločenská zodpovednosť v malých a stredných organizáciách verejnej správy. Recenzenti: Oldřich Hájek, Jan Stejskal, Ida Rašovská. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. 207 s. Ekonomická fakulta. ISBN 978-80-557-1641-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Inovatívne koncepty spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva rozvoja zodpovedného podnikania na Slovensku : zborník vedeckých príspevkov z projektu VEGA 1/0651/17. Recenzenti: Iveta Marková, Martina Minárová, Denisa Malá. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. CD-ROM 103 s. Ekonomická fakulta. VEGA 1/0651/17. ISBN 978-80-557-1662-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých prác z projektu VEGA 1/0749/18. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Martina Minárová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2019. CD-ROM 80 s. VEGA 1/0749/18. ISBN 978-80-557-1675-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. VICIANOVÁ HRONCOVÁ, Jana - HRONEC, Štefan - JAĎUĎOVÁ, Jana. Perspektívy rozvoja inovatívnych konceptov spoločensky zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku. Recenzenti: Gabriela Korimová, Oldřich Hájek. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. CD-ROM 137 s. ISBN 978-80-557-1652-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. TIROLE, Jean. Economics for the Common Good. Translated by: Steven Rendall. Princeton : Princeton University Press, 2019. 563 s. ISBN 978-0-691-19225-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. GARVEY, James. Etika klimatické změny : co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Překlad: Alžběta Vargová. Praha : Filosofia, 2018. 273 s. Dnešní svět. ISBN 978-80-7007-554-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SEPIKE 2018: Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: Innovations in the Modern World : A Collection of Articles and Works by International Scientists, Professors, Teachers, Doctoral and PhD Students, Frankfurt, Poitiers, Los Angeles, den 31.10.2018 (Monograph SEPIKE). Reviewers: Andrzej Gałkowski, Krasimir Spirov, Ihor Halytsia. 1st Edition. Frankfurt : Association 1901 SEPIKE, 2018. online 223 s. ISBN 9783-7481-8504-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha