Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 362  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0007593 xpca^"
 1. ZORKÓCIOVÁ, Otília. Comparative Analysis of Two Chosen Multinationals With the Focus on Their International Marketing and Their Competitiveness. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 105-112. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 2. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Comparison of CSR of Two Chosen Companies As Part of Their Corporate Identity in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 93-97. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília. The Latest Trends in the Development of CSR and Corporate Hospitality As a Means of Increasing the Competitiveness of Companies in the International Environment. In QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, 26. – 29. června 2023, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISBN 978-80-87952-38-2, s. 113-121. KEGA 003EU-4/2022.
  článok

  článok

 4. STRUNGA, František. Nové vnímanie sociálnej ekonomiky v kontexte generácie 45+. In Teória a prax verejnej správy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov 2023. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov 17. február 2023. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0234-3, s. 200-210.
  článok

  článok

 5. GERWALD, Frank. Influence of Factors on the Formation of Reputation in Insurance Companies. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 118-127. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 6. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. From Corporate Social Responsibility through Sustainability to Reliable, Comparable, Accurate, Transparent, and Consistent Environmental, Social, and Governance Reporting. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 5.-7. septembra 2023, Nový Smokovec, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 8-14. VEGA 1/0121/21, VEGA 1/0410/22.
  článok

  článok

 7. JANKELOVÁ, Nadežda - SÚKENÍK, Norbert. Predpoklady zvyšovania pracovnej angažovanosti vysokoškolských pedagógov ako nástroja konkurencieschopnosti vysokých škôl na Slovensku. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 65-80. VEGA 1/0010/23 (50%), KEGA 001EU-4/2021 (50%).
  článok

  článok

 8. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Spoločenská a sociálna zodpovednosť firiem vo vybraných TNK ako jeden z ukazovateľov ich korporátnej identity. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 195-207 online.
  článok

  článok

 9. ŠKRINIAR, Pavel. ESG ako konkurenčný faktor správcov investícií. In COMPETITION 2022. International Scientific Conference. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 14th International Scientific Conference, 19th - 20th May 2022, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-64-0. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 206-215. VEGA 1/0466/19.
  článok

  článok

 10. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - BARKÓCIOVÁ, Miroslava - RUDÝ, Stanislav. Analysis of the Attitudes of Consumers of Tourism Services Towards Waste and their Consequences for the Sustainable Development of Tourism in the Slovak Republic. In MMK 2022. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2022 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, 19. – 21. prosince 2022, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISBN 978-80-87952-37-5, s. 212-219. PMVP I-22-106-00.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.