Výsledky vyhľadávania

  1. Aktualizácia k zákonom II/2006 : zákon o Policajnom zbore : zákon o reklame : zákon o ochrane spotrebiteľa : nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia : Upozornenie na zmenu: zákon o verejnom obstarávaní. Žilina : Poradca, 2006. 48 s. Aktualizácia, II/4. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. Zajištění závazků v České republice. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. BECK, 2003. 377 s. Právo a hospodářství. ISBN 80-7179-658-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]