Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 184  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth k0001141 xcla^"
 1. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 10, s. 118-119. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  článok

  článok

 2. GERTLER, Ľubomíra. [Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov]. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 156. Recenzia na: Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3252-5.
  článok

  článok

 3. SOCHOR, Milan. Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2010. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 13, s. 92. Recenzia na: Moderné postupy v procese tvorby finančného plánu podniku / Alena Tóthová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2671-5.
  článok

  článok

 4. BUDINSKÝ, Michal. [Podnikový controlling]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008. ISSN 1336-3301, 2008, roč. 5, č. 1, s. 95-98. Recenzia na: Podnikový controlling : praktikum / Alžbeta Foltínová, Gabriela Dubcová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2384-4.
  článok

  článok

 5. MESÁROŠ, Peter. [Manažment rizika]. In Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu a prax = journal for economic theory an practice. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2005. ISSN 1336-4103, 2005, č. 1, s. 92-93. Recenzia na: Manažment rizika / Ľuboslav Szabo, Tatiana Varcholová, Lenka Dubovická. - Bratislava, 2005 : Vydavateľstvo EKONÓM.
  článok

  článok

 6. TRUNEČEK, Jan. Výuka manažérů ve znalostní ekonomice. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 295-299.
  článok

  článok

 7. HUČKA, Miroslav. Klíčová témata současné epochy správy společnosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 336-340.
  článok

  článok

 8. PILKOVÁ, Anna. Basilej II a výkonnosť firiem. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 6-10.
  článok

  článok

 9. BIENIOK, Henryk - BERNAIS, Jolanta. The study of human resource management system in a company. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, 11-16.
  článok

  článok

 10. SIROTKA, Vladimír. Ekonomika MSP vo svetle súčasných reforiem. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2005. ISBN 80-225-2107-8, s. 17-23.
  článok

  článok