Výsledky vyhľadávania

 1. SIVAŠOVÁ, Daniela. Recenzia publikácie : Pacáková Viera a kolektív (2012): Štatistická indukcia pre ekonómov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2012. ISSN 1210-1095, 2012, roč. 22, č. 2, s. 102-104. Recenzia na: Štatistická indukcia pre ekonómov / Viera Pacáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3382-9.
  článok

  článok

 2. BRZÁK, Jaroslav. Prenosové funkcie v analýze časových radov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 164-166.
  článok

  článok

 3. HUSKA, Martin. Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data envelopment analysis. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 182-184.
  článok

  článok

 4. CICÁKOVÁ, Kristína. Stochastické modelovanie úmrtnosti a iných dekrementov aplikovateľných v poistení osôb. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 167-170.
  článok

  článok

 5. CHMELOVÁ, Petra. Alternatívny transfér rizika. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 185-187.
  článok

  článok

 6. TUŽINSKÝ, Martin. Splatná a odložená daň z príjmov v národnej a nadnárodnej úprave účtovníctva. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 224-227.
  článok

  článok

 7. PAVLOVIČOVÁ, Slávka. Regionálne modely ekonomiky SR pre potreby projekcií a simulácií. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 203-205.
  článok

  článok

 8. PACÁKOVÁ, Viera. Recenzia publikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 4, s. 70-71. Recenzia na: Modelovanie kvantilovými funkciami / Ľubica Sipková, Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2346-2.
  článok

  článok

 9. PRÍHODOVÁ, Iveta. Nelineárne modelovanie časových radov. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2006. ISSN 1336-3514, 2006, roč. 4, č. 2, s. 145-146.
  článok

  článok

 10. KULIK, Juraj. Dlhodobý hmotný majetok - účtovné zobrazenie a prezentácia podľa US GAAP. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  článok

  článok