Výsledky vyhľadávania

  1. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 12. medzinárodná vedecká konferencia [doktorandov] : Bratislava, 19.-21. novembra 2008 : 40. výročie vzniku FHI EU v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Iura Edition, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8078-233-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 17.-18. máj 2007 : [zborník príspevkov] [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2007. CD-ROM.
  4. AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting : zborník / proceedings : AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach = AIESA - participation of PhD. students on building of society based on knowledge [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. CD-ROM. ISBN 80-225-2174-4.
  5. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU], 2005. CD-ROM.
  6. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti. Medzinárodný vedecký seminár. Participácia doktorandov na vedeckovýskumnej činnosti : IV. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov, 21. máj 2004, Bratislava [elektronický zdroj]. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky EU, 2004. CD-ROM. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]