Výsledky vyhľadávania

 1. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2019/2020. Zostavili: Lucia Ondrušová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 142 s. ISBN 978-80-225-4632-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. Sprievodca štúdiom na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Zuzana Kubaščíková, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 150 s. ISBN 978-80-225-4519-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. 1. Edition. Bratislava : Letra Edu, 2018. 501 s. ISBN 978-80-89962-13-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. REIFF, Marian. Analýza parametrov skrytého Markovovho modelu finančných časových radov : habilitačná prednáška : štúdijný odbor: 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 44 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4562-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva). Konferencia. Pohľady na ekonomiku Slovenska 2017 : [zborník príspevkov z konferencie : téma: meranie výkonnosti ekonomiky SR v kontexte nových spoločensko-ekonomických fenoménov (Brexit, globalizácia, princíp ekonomického vlastníctva) : Bratislava, 25.4.2017]. Recenzovali: František Bernadič ... [et al.]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2017. 46 s. ISBN 978-80-88946-76-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. SODOMOVÁ, Eva et al. Štatistika pre bakalárov. Recenzenti: Erik Šoltés, Mikuláš Cár. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [246 s.]. ISBN 978-80-225-4283-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. ŠKROVÁNKOVÁ, Lea - ŠKROVÁNKOVÁ, Petra. Dôchodkové poistenie. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 111 s. [6,79 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/HbuynqW19G> ISBN 978-80-225-4064-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. SAKÁLOVÁ, Katarína - SIMONKA, Zsolt - STREŠŇÁKOVÁ, Anna. Matematika : lineárna algebra. Recenzenti: Elena Mojžišová, Milan Medveď. 2. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 262 s. [14,86 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/J7DlwfoY34> ISBN 978-80-225-4052-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 7]
 9. GONDA, Vladimír et al. Nekotoryje voprosy municipaľnogo upravlenija v Slovackoj respublike : monografija dlja objasnenija vybrannych problem informatizacii, upravlenii kačestva upravlenija v organach publičnogo upravlenija. Recenzenty: Ľudmila Lipková, Gabriela Kristová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 137 s. ISBN 978-80-225-3870-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 10. BANDURIČ, Igor - RAKOVSKÁ, Eva. Základy teoretickej informatiky. Recenzentky: Jana Minárová, Daniela Chudá. 3. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 94 s. [5,61 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/qYelr4tvG6> ISBN 978-80-225-3507-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]