Výsledky vyhľadávania

 1. ASSAD, Ali. Psychológia investora na akciových trhoch : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2017. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries. International conference on currency, banking and international finance. The role of financial sector in supporting the economic recovery of CEE countries : proceedings of the 8th international conference on currency, banking and international finance : 10 and 11 september 2014, Bratislava, Slovak Republic. Reviewers: Peter Árendáš, Oleg Deev ... [et al.]. - Registrovaný: Web of Science. 1. vyd. Bratislava : EKONÓM, 2014. viii, 452 s. VEGA 1/0613/12, VEGA 1/0648/12, VEGA 1/0124/14, PMVP I-14-104-00, ITMS 26240120032. Dostupné na : <http://iccbif-2014-kbmf.nhf.euba.sk/> ISBN 978-80-225-4034-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KUREJ, František. Teoretické a praktické otázky ohodnocovania bánk v podmienkach SR : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Horvátová. Bratislava, 2012. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KOSÁKOVÁ, Miroslava. EURO a perspektíva jeho ďalšieho vývoja : dizertačná práca. Školiteľ: Anežka Jankovská. Bratislava, 2011. 152 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. JANČÍK, Ľuboš. Menová politika v eurozóne v období hospodárskej krízy : dizertačná práca. Školiteľ: Otto Sobek. Bratislava, 2010. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KOLENČÍK, Pavol. Rozvoj a integrácia platobných systémov v podmienkach Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom do Eurozóny : dizertačná práca. Škol. Anežka Jankovská. Bratislava, 2009. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. SLOVINEC, Marko. Trendy rozvoja bankovníctva so zameraním na rozvoj elektronických peňazí : dizertačná práca. Škol. Eva Horvátová. Bratislava, 2009. 200 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. NAVRAČIČ, Ľubomír. Riadenie úverového rizika : dizertačná práca. Škol. Jozef Makúch. Bratislava, 2008. 174 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. HANULÁK, Peter. Podstata a špecifiká finančných derivátov v podmienkach slovenského finančného trhu : dizertačná práca. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2008. 187 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ULEHLA, Juraj. Riadenie a monitorovanie úrokových rizík pri vybraných produktoch a portfóliách bankového trhu : dizertačná práca. Škol. Božena Chovancová. Bratislava, 2008. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha