Výsledky vyhľadávania

 1. JAKLOVSKÁ, Nina. Výhody a nevýhody zavedenia Eura a predikcia ďalšieho vývoja eurozóny : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. JANČOVÁ, Skarleta. Riziká krajiny pri investovaní na finančných trhoch : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Malacká. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. JARCO, Tomáš. Urán ako investičné aktívum : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Árendáš. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. JELUŠOVÁ, Barbora. Riziko rozvíjajúcich sa krajín z pohľadu investora : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Slobodník. Bratislava, 2019. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. KOHÚTOVÁ, Barbora. Únik špekulačného kapitálu a medzinárodný menový systém : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Širaňová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. KOMOROVSKÝ, Kristián. Možnosti financovania bývania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Fišera. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICOVÁ, Lenka. Morálny hazard a finančné trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Ctibor Pilch. Bratislava, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. LAZARČÍK, Matúš. Zhodnotenie vývoja slovenského bankového sektora od roku 2011 : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Gernát. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. MADARÁSOVÁ, Paulína. Platobné karty poskytované retailovej klientele vo vybranej komerčnej banke na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Denis Matušovič. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. MAREKOVÁ, Zuzana. Komparácia bankových systémov vybraných krajín V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Boris Šturc. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha