Výsledky vyhľadávania

 1. Engines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS. Engines of urban and regional development : conference proceedings : 6th central european conference in regional science : 20 – 22 september 2017, Banská Bystrica, Slovak Republic. 1st ed. Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica, 2017. online [766 s.]. Dostupné na : <http://www.cers.umb.sk/conference-proceedings/> ISBN 978-80-557-1335-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BELVONČÍKOVÁ, Eva. Kreatívne odvetvia: Prípadová štúdia vybraného odvetvia v Bratislave : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. ČERNĚNKO, Tomáš. Efektívnosť hospodárenia územnej samosprávy : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2010. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PALAŠČÁKOVÁ, Daniela. Tvorba systému riadenia kvality v kontexte európskych trendov (na príklade vysokoškolského prostredia na Slovensku) : dizertačná práca. Škol. Peter Kuzmišin. Bratislava, 2009. 186 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. EGBERT, Eva. Samosprávne systémy a ich financovanie vo vybraných krajinách Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Anna Belajová. Bratislava, 2009. 193 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. SYNČÁKOVÁ, Lucia. Vplyv fiškálnej decentralizácie na rozpočet samosprávnych krajov : dizertačná práca. Škol. Milan Belica. Bratislava, 2009. 128 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MEDEK, Ján. Poľnohospodárska politika a jej vplyv na rozvoj trhu s pôdou vo vybraných vidieckych regiónoch : dizertačná práca. Škol. Anna Bandlerová. Bratislava, 2009. 140 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Makroekonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia. Makroekonómia a proces poznávania : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v rámci týždňa vedy a techniky v roku 2008 : Bratislava 2. december 2008. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 116 s. ISBN 978-80-225-2678-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. KOVÁCS, Peter. Vplyv priemyselných parkov na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov : dizertačná práca. Škol. Mária Fáziková. Bratislava, 2008. 172 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ŠEBOVÁ, Miriam. Miestna samospráva v lokálnom ekonomickom rozvoji (so zameraním na podporu malého podnikania) : dizertačná práca. Škol. Elena Žárska. Bratislava, 2007. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha