Výsledky vyhľadávania

 1. 10th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 10th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. Editor: Valéria Némethová. 1st Edition. Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2020. CD-ROM [94 s.] [4,7 AH]. ISBN 978-80-225-4740-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. LEŠKOVÁ, Alexandra. Verejná podpora tvorby znalostí na univerzitách : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslav Šipikal. Bratislava, 2019. 117 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. 9th Winter Seminar of Regional Science. Proceedings. 9th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. Editor: Oliver Rafaj ; reviewers: Michaela Čiefová, Mykhaylo Kunychka, Štefan Rehák. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2019. CD-ROM [90 s.] [4,5 AH]. ISBN 978-80-225-4670-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Slovak Winter Seminar of Regional Science. Slovak Winter Seminar of Regional Science : Papers of 8th Slovak Winter Seminar of Regional Science. Editor: Tomáš Černěnko ; reviewers: Mikuláš Černota, Natália Zagoršeková ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2018. CD-ROM [150 s.] [7,50 AH]. ISBN 978-80-225-4540-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. RAFAJ, Oliver. Ekonomický rast miest : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2018. 119 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. SÍBERT, Adam. Vplyv lokálnych charakteristík na ceny bytov v meste : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2017. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Winter Seminar of Regional Science. 7th Winter Seminar of Regional Science : Proceedings : 15th -18th March 2017, High Tatras, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors: Štefan Rehák, Tomáš Černěnko ; reviewers: Paula Puškárová ... [et al.]. 1st edition. Bratislava : EKONÓM publishing, 2017. CD-ROM [120 s., 6 AH]. ISBN 978-80-225-4472-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. SEKELSKÝ, Lukáš. Lokálne ekonomické vplyvy univerzít : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Rehák. Bratislava, 2016. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. FERČÍKOVÁ, Veronika. Efektívnosť správy na lokálnej úrovni a jej determinanty (prípadová štúdia predprimárneho vzdelávania) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Žárska. Bratislava, 2016. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha