Výsledky vyhľadávania

 1. PALACKOVÁ, Dana. Tendencie vývoja neživotného poistenia v Slovenskej republike ako súčasti európskeho poistného trhu : dizertačná práca. Škol. Anna Majtánová. Bratislava, 2009. 153 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KRÁTKA, Zuzana. Vplyv globalizácie na riziká v poisťovníctve a ich efektívne riadenie : dizertačná práca. Škol. Anna Majtánová. Bratislava, 2009. 173 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BUCHOVÁ, Jarmila. Perspektívy a výhody zaisťovacej činnosti pre komerčné poisťovne : dizertačná práca. Školiteľ: Anna Majtánová. Bratislava, 2003. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. Transformácia poisťovníctva v procese prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie. Vedecká konferencia. Transformácia poisťovníctva v procese prípravy Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie : zborník príspevkov [z vedeckej konferencie] : Bratislava, 4. november 1999. Zodpovedná riešiteľka: Anna Majtánová. Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 1999. 117 s. ISBN 80-225-1325-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]