Výsledky vyhľadávania

 1. CHORVÁTOVÁ, Ivica - MOKRÁŇ, Pavel. Právnický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo Dr. Ivan Krenčey/CCJ-Fremdsprachenzentrum, Centrum cudzích jazykov/, [2001]. 789 s. Slovníky. ISBN 80-88861-01-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 2. 2.Poland

  Poland : international economic report 1999/2000. [translator: Grzegorz Siwicki]. Warsaw : Warsaw School of Economics, 2000. 223 s. ISSN 0867-6798. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. Profily krajín v sektore bývania - Slovensko : Európska hospodárska komisia OSN, Ženeva. Bratislava : Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, 1999. 49 s. ISBN 80-88836-54-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. Slovensko 1998-1999 : súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1999. 918 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-09-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. Súpis miest a obcí Slovenskej republiky 1998. Bratislava : GEOTEXT, 1998. 282 s. ISBN 80-901147-9-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. Slovensko 1997 : súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 1998. 702 s. Slovensko v pohybe. ISBN 80-967739-8-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. DORUĽA, Ján. Krátky slovník slovenského jazyka. Hlavná redakcia: Ján Kačala, Mária Pisárčiková]. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0. [Počet ex. : 8, z toho voľných 5, prezenčne 3]
 8. Štátne symboly Slovenskej republiky a ich používanie. [autor úvodu: Milan Ferko]. Bratislava : Kubko Goral, 1997. 53 s. Porozumenie. ISBN 80-88858-19-4. [Počet ex. : 6, z toho voľných 4, prezenčne 2]
 9. Password : anglický výkladový slovník so slovenskými ekvivalentmi : [slovensko-anglický index]. 4. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997. 860 s. ISBN 80-08-02489-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. Kingdom of Norway. Oslo : Ministry of Finance, 1997. 31 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]