Výsledky vyhľadávania

 1. Zbierka zákonov Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. vychádza nepravidelne. Dostupné na : http://www.noveaspi.sk/
  časopis

  časopis

 2. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. 12x ročne. ISSN 1335-6461
  časopis

  časopis

 3. Ústredný vestník Slovenskej republiky. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. neznáma
  časopis

  časopis