Výsledky vyhľadávania

 1. 2012 ,č. 1-4. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2012. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2011 ,č. 1-6. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2011. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2010 ,č. 1-6. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2010. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2009 ,č. 1-6. Produktivita a inovácie : časopis pre stredný a vrcholový manažment : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2009. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2008 ,č. 1-6. Produktivita a inovácie : prvý časopis o priemyselnom inžinerstve na Slovensku : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2008. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2005 ,č. 1-4. Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2005. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2004 ,č. 1-5. Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2004. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2003 ,č. 1-6. Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2003. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2002 ,č. 1-6. Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : SLCP, 2002. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2001 ,č. 1-6. Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. Žilina : Slovenské centrum produktivity, 2001. 1 zv. 6x ročne. ISSN 1335-5961 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis