Výsledky vyhľadávania

  1. KRÁLIK, Peter. Osobitné postavenie malých a stredných podnikov v oblasti účtovníctva a zdaňovania. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2010. ISSN 1336-3514, 2010, roč. 8, č. 2, s. 138-147.
    článok

    článok

  2. KRÁLIK, Peter. Zákon o dani z pridanej hodnoty s komentárom a príkladmi. In Trend, 1993, roč. 3, č. zvl., 8 s.
    článok

    článok