Výsledky vyhľadávania

 1. MATEÁŠOVÁ, Martina et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : august 2012. 3/2012. Ročník II. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [130 s. 1,333 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 2. KADLEČÍKOVÁ, Oľga et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : február 2012. 1/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [126 s. 4,810 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 3. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : máj 2012. 2/2012. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2012. [76 s. 2,5 AH]. Profiedícia. ISBN [nemá]. ISSN 1338-4597.
 4. MELUCHOVÁ, Jitka et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : november 2011. 3/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [104 s. 5,580 AH]. Profiedícia. MK SR EV 1213/08. ISSN 1338-4597.
 5. BOLGÁČ, Ján et al. Praktický sprievodca účtovníctvom : praktická príručka pri vedení účtovníctva v obchodnej spoločnosti : jún 2011. 01/2011. Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2011. [400 s. 17,640 AH]. Profiedícia. ISSN 1338-4597.
 6. BOLGÁČ, Ján et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva v obchodnej činnosti - aktuálny stav: apríl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2009. CD-ROM [118 s.]. ISSN 1337-4605.
 7. MATEÁŠOVÁ, Martina. Vlastné imanie : jednotlivé zložky vlastného imania spoločnosti. In KRÁLIK, Peter et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. ISSN 1337-4605, s. 1-10.
  článok

  článok

 8. MATEÁŠOVÁ, Martina. Spôsoby ocenenia a inventarizácia vlastného imania. In KRÁLIK, Peter et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. ISSN 1337-4605, s. 1-3.
  článok

  článok

 9. MATEÁŠOVÁ, Martina. Vykazovanie vlastného imania v účtovnej závierke. In KRÁLIK, Peter et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. ISSN 1337-4605, s. 1-3.
  článok

  článok

 10. MATEÁŠOVÁ, Martina. Dlhodobé záväzky : druhy a oceňovanie dlhodobých záväzkov. In KRÁLIK, Peter et al. Podvojné účtovníctvo od A do Z : praktický poradca pri vedení účtovníctva obchodnej spoločnosti. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., 2007. ISSN 1337-4605, s. 1-2.
  článok

  článok