Výsledky vyhľadávania

 1. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana. Napĺňanie manažérskej funkcie organizovania v podmienkach obecnej samosprávy na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 91-98.
  článok

  článok

 2. GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera - BELAJOVÁ, Anna. The Quality measurement of management in local self-government in the Slovak Republic. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 9-10, pp. 38-41 online.
  článok

  článok

 3. BELAJOVÁ, Anna - HAMALOVÁ, Marta - MATÚŠOVÁ, Silvia. Princíp partnerstva v aktuálnych koncepciách regionálnej politiky. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 21-44. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  článok

  článok

 4. HAMALOVÁ, Marta - BELAJOVÁ, Anna - KOVÁCSOVÁ, Ivana. Postoje miestnej samosprávy a podnikateľov k partnerskej spolupráci a príklady dobrej praxe. In XV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : Valtice, 20.-22. června 2012. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2012. ISBN 978-80-210-5875-0, s. 353-362.
  článok

  článok

 5. BELAJOVÁ, Anna - GECÍKOVÁ, Ivana - PAPCUNOVÁ, Viera. Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 16-21.
  článok

  článok

 6. BELAJOVÁ, Anna - MAJOROŠOVÁ, Milena. Vplyv fiškálnej decentralizácie na zvyšovanie príjmov obcí. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 50-59.
  článok

  článok

 7. BELAJOVÁ, Anna - MAĎAROVÁ, Ľudmila. Regional policy and Slovak preparation for cohesion policy. In Agricultural economics = Zemědělská ekonomika : an international journal = mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2001. ISSN 0139-570X, 2001, roč. 47, č. 8, s. 349-352.
  článok

  článok

 8. BELAJOVÁ, Anna - SIEBENMANNOVÁ, Andrea. The Theory and practice of rural development. In Zemědělská ekonomika = Agricultural economics : mezinárodní vědecký časopis. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 1999. ISSN 0139-570X, Červenec 1999, roč. 45, č. 7, s. 325-328.
  článok

  článok

 9. BELAJOVÁ, Anna. Výhody, na ktorých možno stavať. In Verejná správa : revue pre miestnu štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 1999, 1999, č. 23, s. 11-12.
  článok

  článok

 10. BELAJOVÁ, Anna. Systémový prístup k poľnohospodárskej regionálnej politike. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve = The Scientifical journal for economics and informatics in Agriculture. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 1998. ISSN 1335-2571, 1998, roč. 1, č. 1, s. 23-25.
  článok

  článok