Výsledky vyhľadávania

  1. NERUDOVÁ, Danuše. Daňová politika v Evropské unii. Lektoři: Věra Kubátová, Jan Široký. 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 213 s. Daně. ISBN 978-80-7552-682-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  2. NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. Lektorovali: Věra Kubátová, Jan Široký. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 332 s. Daňová řada. ISBN 978-80-7478-626-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  3. ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno : Computer Press, 2011. 208 s. ISBN 978-80-251-3510-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  4. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. aktualiz. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2010. 351 s. ISBN 978-80-7201-799-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde Praha, a.s., 2009. 354 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-746-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  6. ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie : s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. 301 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-005-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 2, prezenčne 2]
  7. ŠIROKÝ, Jan. Praktický průvodce opčním obchodováním. Tetčice : Impossible, 2007. 170 s. Knihovna úspěšného obchodníka. ISBN 978-80-239-9198-7. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  8. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU včetně Bulharska a Rumunska : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 2006/112/EC. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007. 255 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 978-80-7201-649-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  9. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii : daňové systémy členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU. Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006. 250 s. Praktické ekonomické příručky. ISBN 80-7201-593-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie : s praktickou aplikací. Praha : C.H. BECK, 2003. 249 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-413-9. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 0]