Výsledky vyhľadávania

 1. NOVACKÁ, Ľudmila. Visitor export in relation to economic impacts of travel and tourism in the capital Bratislava. In Inproforum 2014. international scientific conference. INPROFORUM 2014 : proceedings of the 8th International Scientific Conference: november 6 - 7, 2014, České Budějovice, Czech Republic. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, 2014. ISBN 978-80-7394-484-1, s. 207-210.
  článok

  článok

 2. SCHULTZOVÁ, Anna. [Daně v Evropské unii]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. ISSN 1336-1732, September 2012, roč. 5, č. 3, s. 148-149. Recenzia na: Daně v Evropské unii / Jan Široký. 4. aktualiz. vyd. - Praha : Linde Praha, a.s., 2010. - ISBN 978-80-7201-799-7.
  článok

  článok

 3. REHÁK, Štefan. Znalosti a inovácie v regionálnej ekonómii : habilitačná práca : odbor 3.3.3 Ekonomická teória. Bratislava, 2011. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SCHULTZOVÁ, Anna. [Daně v Evropské unii]. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, Jún 2010, roč. 3, č. 2, s. 91-92. Recenzia na: Daně v Evropské unii : daňové systémy všech 27 členských států EU : legislativní základy daňové harmonizace v EU včetně základních judikátů ESD / Jan Široký. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde Praha, a.s., 2009. - ISBN 978-80-7201-746-1.
  článok

  článok

 5. HARUMOVÁ, Anna. Recenzia publikácie Široký, J.: Daňové teórie s praktickou aplikací, Praha: C.H. Beck 2003. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2003. ISSN 1335-4582, jún 2003, roč. 5, č. 15, s. 93-94. Recenzia na: Daňové teorie : s praktickou aplikací / Jan Široký. - Praha : C.H. BECK, 2003. - ISBN 80-7179-413-9.
  článok

  článok